Dyslexi- ett återkommande problem

Ett återkommande och alltmer vanligt problem hos dagens ungdomar är funktionshindret dyslexi. Det är ett funktionshinder som innebär att du har läs- samt skrivsvårigheter, vilket är en stor börda i både skolgången och arbetslivet. Därför behöver skolor i dagens samhälle utveckla arbetet med att förebygga och hantera läs- och skrivsvårigheter.

Lärare och övrig skolpersonal har efterfrågat stöd samt fördjupning inom området, vilket är något som verkligen behövs läras ut i varje skola. Genom att ge denna utbildning till den vardagliga skolpersonalen så kan detta funktionshinder förebyggas samt bearbetas och därmed inte bli lika förekommande som det är idag.

Visst har man kommit långt inom ämnet, mycket tack vare specialpedagogiska institutet och skolverket. Men ännu krävs det mer hjälp och större kunskap till de som jobbar med detta i vardagen. Även föräldrar och anhöriga bör ta del av kunskapen så att dem kan förebygga eller om problemet redan uppstått- hjälpa till på ett bra och väl-utvecklande sätt hemifrån. På så sätt kan man genom god kontakt mellan lärare och förälder hjälpas åt och skapa de bästa lösningarna för barnet.

Många säger att om man på olika sätt stimulera hjärnan så kan detta lindra dyslexin till en viss grad. Att stimulera hjärnan och hålla den aktiv är viktigt för oss alla och att till exempel lösa korsord eller liknande är utmärkt hjärngympa. Även att röra på sig genom olika fysiska aktiviteter kan ha positiva effekter.

I vissa fall kan det vara svårt att upptäcka att en skolelev har just dyslexi. Det gäller därför att man som lärare och förälder redan vid aningar till diagnosen aktivt försöker att hjälpa till och stötta. Ju tidigare man kan börja ta itu med diagnosen, desto mindre påverkan kan problemet ha i det framtida livet. Att dyslexi alltid är en medfödd skada är någonting som många tror, men sanningen är att skadan även kan framkomma efter en skada eller sjukdom.

Buy Synthroid Online here. Free delivery and cheap price.