Den Svenska Dyslexiföreningen

Dyslexi är ett tillstånd som innebär en funktionsnedsättning av att skriva och läsa. Tyvärr så är det ganska vanligt, och för dessa barn och ungdomar kan det bli väldigt tufft i skolan. Även för de äldre ute i arbetslivet. Då är det bra att den Svenska Dyslexiföreningen finns, och det har de gjort ända sedan 1989. Denna fantastiska förening är öppen för alla som vill vara med men först och främst är medlemmarna sådana som arbetar med vuxna och barn för att hjälpa dem med deras grava läs- och skrivsvårigheter. Dessa medlemmar kan exempelvis vara lärare, psykologer eller specialpedagoger.

Den Svenska Dyslexiföreningen arbetar för många bra saker, bland annat att det skall spridas kunskap och öka medvetenheten om dyslexi och läs- samt skrivsvårigheter, att den aktuella forskningen skall omsättas i den pedagogiska verksamheten och att man skall tillvarata de personers intressen som är drabbade av dyslexi.

Allt detta arbetar föreningen flitigt för och bland annat sker det genom att de ger ut en tidskrift som heter “Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter”. De har också en ständig dialog med vissa myndigheter och parter från arbetsmarknaden, de stödjer många projekt rörande läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och de anordnar även en hel del utbildningar rörande detta.

Det är verkligen bra att denna förening finns så att man på bästa möjliga sätt kan hjälpa personer med dyslexi.

Buy Synthroid Online here. Free delivery and cheap price.