Dyskalkyli

Förutom dyslexi finns även dyskalkyli vilket handlar om svårigheter med siffror snarare än bokstäver. En person med dyskalkyli har generella matematiksvårigheter. Det blir jobbigt att ta fram sifferfakta ur minnet och de har problem med att siffror kastas om. Dyskalkyli kan även visa sig som problem att läsa av en analog klocka, hålla koll på sin egen ekonomi och skilja på höger och vänster.

Matematiksvårigheterna har däremot inget att göra med personen i frågas intellekt. De allra flesta dyskalkyliker är normalbegåvade. Det händer ofta att personer med siffersvårigheter blir bemötta som om de vore mindre intelligenta än de utan dessa svårigheter. Det är bevisat att en person med siffersvårigheter är lika intelligent som en utan eller kan även vara mer intelligent.

Dyskalkyli kan förekomma hos olika personer olika mycket. Vissa har enbart problem med att ta fram siffror ur minnet medan andra enbart har problem med att läsa siffror. Andra har både och. Det finns även de som har svårt för höger/vänster och analoga klockor men klarar av både sifferminne och räkning.

Att ha dyskalkyli gör vardagslivet svårt då vi idag är väldigt beroende av siffror. Det kan vara i recept, i affären, på banken, när man ska spela på lotto, på jobbet – överallt. Har man däremot upptäckt sin dyskalkyli tidigt går det att träna på att hantera sitt problem. Dyskalkyli är även ärftligt och har man redan någon i släkten som är dyskalkyliker så är sannolikheten stor att man också har det om det är lite svårt med siffror. Det är inte ovanligt att en person både har dyskalkyli och dyslexi. Man blir aldrig av med dyskalkyli men man kan arbeta mot den genom att träna minnet – desto bättre minne ju lättare att komma ihåg siffror och enkelt rensa hjärnan när siffror kommer upp.

Känner du igen dig i något av det som räknas upp så kan du ha dyskalkyli – i olika grad. Vissa klarar sig hela livet med dyskalkyli utan att känna av den som ett problem.

Buy Synthroid Online here. Free delivery and cheap price.