Information om dyslexi

För de som inte lider av dyslexi eller dyskalkyli så kan det vara svårt att förstå vad som händer. Många väljer att aldrig lära sig om problemen och blir då en dålig tillgång när någon väl kommer med dyslexi. Detta gäller främst som chef eller lärare. Dessa två roller år väldigt utsatta får andra människors problem. En chef kan få en anställd som är dyslektiker och en lärare kan få en elev som är dyslektiker. Båda situationerna kräver att de kan anpassa miljön så att den blir så bra som möjligt för dyslektikern.

Korrekt information kan vara svår att komma över på Internet. Det finns mycket som står där och det kan förvirra. Att läsa bloggar drivna av dyslektiker kan vara en bra insikt i hur det kan vara att leva med problemet men om man vill ha medicinsk fakta bör man vända sig till en läkare. Alla lärare borde få delta i en föreläsning om problemet ungdomar möter om de har dyslexi eller dyskalkyli. En doktor kan ge konkreta och faktabaserade exempel – säkerligen även ta in en person som har dyslexi och få hen att berätta om hur det är att leva med problemet. Chefer bör även ta del av en sådan information, i alla fall medicinskt för att få reda på vilka resurser den anställda behöver för att kunna utföra arbetet så bra som möjligt.

Även om man lider av dyskalkyli och dyslexi så kan man utföra samma arbete som alla andra. Visserligen kan det ta lite längre att läsa något eller få fram en siffra, men i slut ändan har det inget att göra med hur effektiv personen är. Vissa chefer och lärare förstår sig inte på det och kan börja bete sig som om den anställda eller eleven är mindre intelligenta. För att undvika att förolämpa någon är information om dyslexi och dyskalkyli otroligt viktigt.

Buy Synthroid Online here. Free delivery and cheap price.