Skaffa hjälp

Personer med dyslexi eller dyskalkyli kan klara sig bra på egen hjälp och behöver aldrig hjälp med något. Däremot kan skolan bli tuff för vissa och då behöver de hjälp. Detta kan ges i form av extra lektioner efter skolan eller lättare text – och räkneböcker. Har man gått ut skolan kan gå på seminarier som tränar minnet. Ju mer man tränar minnet desto lättare blir det att komma ihåg siffror.

Att skaffa hjälp kan låta som att man antyder att personen ifråga inte är intelligent eller klarar sig utan den hjälpen – som ett handikapp. Sanningen är att dyskalkyli och dyslexi är lite som ett handikapp då dessa åkommor skapar störningar i den vanliga vardagen. Flera nekar att de behöver hjälp och klarar sig själva – för att visa att man klarar sig själv kan steget vara att faktiskt be om hjälp. Hjälpen man får handlar inte om långa psykiatriska sessioner. Hjälpen är material som gör det lättare för dyskalkylikern eller dyslektikern att hantera vardagen. Det kan vara miniräknare, lättlästa böcker, mer tid på sig, föreläsningar om att träna minnet och liknande saker. Varför inte överraska den du tycker om med en sådan gåva för att på så sätt underlätta och även visa att du har förståelse för vad denne går igenom.

Hjälpen utnyttjas ibland av personer som egentligen inte har svårt. Vissa lärare i skolan eller chefer på jobbet har dålig koll på vad dyskalkyli och dyslexi egentligen är. De kan acceptera att någon säger att de har svårt och sedan demonstrera sin svårighet. Få ber om en doktorsintyg. På så sätt missbrukas hjälpen och de som verkligen lider av dyskalkyli och dyslexi får dela hjälpen med andra som egentligen inte behöver den. Lärare och chefer bör lära sig vad dessa åkommor betyder och be om en doktorsintyg. På så sätt går det att lägga pengarna på rätt person och inte behöva dela upp resurserna på flera andra.

Om man inte får hjälp på jobbet eller skolan finns det oftast hjälp att hitta på andra ställen. För vissa ärenden kan man kontakta kommunen direkt – om skolan vägrar hjälpa vilket de har skyldighet till. Eller så kan man kontakta en doktor och fråga om tips på att förenkla vardagen.

Buy Synthroid Online here. Free delivery and cheap price.